Jakub Smolík - Haleluja /Hallelujah/

z alba: Ať se zastaví čas…, © 2010 Popron Music
Supraphonline ► http://www.supraphonline.cz/album/3169-at-se-zastavi-cas

Text:
Já náhle
jako v krásných snech
si stoupám vzhůru
po schodech
Těch schodů zdá se
před sebou mám fůru
To poslední
co vnímal jsem
je světel pár
co míří sem
Já neuskočil včas
a měl jsem smůlu

Haleluja, haleluja…

To andělé
tu zpívají
A s úsměvem mě vítají
A vidím
jak se naklánějí z kůru
A táta s mámou
mávají
Kdy umřel jsem
se hádají
A za sebou
mě vedou přímo k trůnu

Haleluja, haleluja…

Tak povídám mu
Pane můj
A mé děti dobře opatruj
A ženě mý dej snáz
obdělat půdu
Já nemoh jsem
nic víc jí dát
než slůvek pár
že mám ji rád
A další malý čeká
v jejím lůnu

Haleluja, haleluja…

Tak prosím kéž
mě necháváš
ať držím u svých drahých stráž
Ať pomáhat jim smím
kam jenom půjdu
A díky ti
že můžu snad
se dívat tam
kde mám to rád
A někdo z nich
snad podívá se vzhůru

Haleluja, haleluja…

Hudba/Text: Leonard Cohen
Český text: Hana Sorrosová