Karel Gott - Zdvořilý Woody (oficiální video)

Video z DVD Karla Gotta "Lady Carneval - Hity 60. let"
Supraphonline ► http://www.supraphonline.cz/album/231129-hity-60-let-lady-carneval/dvd
Text písně Zdvořilý Woody:

La la la la la la la la la la la la...

A sotva dostal stádo krav,
tak jak to žádal dobrý mrav,
on u každé se zastavil
a slušně se jí představil:
Já jsem Woody a dnešním dnem
výnosem ustanoven jsem tady pastevcem.

La la la la la la la la la la la la...

Woody byl cowboy zdvořilý a krávy málo dojily,
ač každým dnem je vyzýval,
aby kontingent plnily:
Milé krávy dnes mám tu čest pověděti vám,
jak to vlastně s mlékem jest.

La la la la la la la la la la la la...

To mléko, které skutečně
ve vás se tvoří bezděčně,
věřte si tomu, nebo ne,
lidem to chutná výtečně.
Neřekl ale, co hlavní je,
že čím víc mléka, tím má vyšší prémie.

La la la la la la la la la la la la...

Woody dbal velmi na mravy
leč nedbal vůbec o krávy
a krávy zase nedbaly,
zda zdraví je nebo nezdraví,
čekaly ale, zda vzpomene,
že by jim mohl dělat masáž vemene.

La la la la la la la la la la la la...

Už dávno dávno v JZD
Woody v Texasu nevede,
vede ho někdo, kdo to lépe
než-li Woody dovede
a poučení nám vyplývá,
že zdvořilost taky vhodná někdy nebývá, vá, vavá...

Hudba: Jiří Šlitr
Text: Jiří Suchý
Televizní videoklip režisérů Jána Roháče a Vladimíra Svitáčka (1963)