Semafor - Suchý & Šlitr - Balada z mlází (oficiální video)

Tvorba Jiřích, Suchého a Šlitra, ke stažení na Supraphonline ► http://www.supraphonline.cz/umelec/250-jiri-suchy
http://www.supraphonline.cz/umelec/251-jiri-slitr
Text "Balada z mlází":
Nad jezerem pod horami
před konečnou stanicí
za soumraku zcela samy
šly panenky silnicí
Tiše zněly jejich kroky
nad krajem se stmívalo
a tak během první sloky
vlastně se nic nestalo

Měsíc vyšel, soumrak právě
padl přímo do vřesu
když tu něco leží v trávě
dívky trnou v úděsu
Netušily v první chvíli
co je to za divnou věc
až posléze pochopily
že to bude myslivec

Proč dívky strnuly v úděsu
proč leží myslivec ve vřesu
kdo to byl kdo povalil ho do trávy
o tom právě naše píseň vypráví

Běda běda třikrát běda
krutou měl jsem nehodu
tak si myslím že by leda
jedna z vás šla pro vodu
Řek bych že ta druhá k mýmu
štěstí zcela postačí
kdyby došlo k nejhoršímu
tak mi voči zatlačí

První dívka nemeškala
džbán popadla béžový
nikdo neví kde ho vzala
snad ho našla ve křoví
Obětavé děvče spělo
rychle přímo za vodou
a to co se dále dělo
nedělo se náhodou

Co křísí myslivce k životu
když leží pod bukem v sobotu
co je lepší nežli vody krůpěje
o tom přec se v další sloce zapěje

Tou dobou však jaro bylo
láska divy dokáže
myslivci se ulevilo
hned byl plnej kuráže
Když viděli že jsou sami
nečekali na radu
a tam mezi malinami
měli dobrou náladu

Druhé děvče svoje kosti
zatím k vodě doneslo
kde já shodou okolností
řežu dříví na křeslo
U studánky dívka klekla
poupě právě v rozpuku
ach můj bože, ta se lekla
když jsem jí sáh na ruku

Proč dívka s vodou se nevrací
že tam má myslivec legraci
čím to že to všecko takhle dopadlo
co vás milí v tuto chvíli napadlo

Ku konci se píseň chýlí
tiše listí šelestí
a my víme že se mýlí
kdo spoléhá na štěstí
Dovedem se dvořit dívce
v zimě v létě na jaře
převlečeni za myslivce
ba i v roli dřevaře