Semafor - Suchý & Šlitr, Karel Gott - Zdvořilý Woody (Oficiální video)

Tvorba Jiřích, Suchého a Šlitra, ke stažení na Supraphonline ► http://www.supraphonline.cz/umelec/250-jiri-suchy
http://www.supraphonline.cz/umelec/251-jiri-slitr

Text:
Zdvořilý Woody

||La ||la ||la la ||la la ||la la ||la la ||la la .....

A sotva dostal stádo krav,
tak jak to žádal dobrý mrav,
on u každé se zastavil
a slušně se jí představil:
Já jsem Woody a dnešním dnem
výnosem ustanoven jsem tady pastevcem.

||La ||la ||la la ||la la ||la la ||la la ||la la ....

Woody byl cowboy zdvořilý a krávy málo dojily,
ač každým dnem je vyzýval,
aby kontingent plnily:
Milé krávy dnes mám tu čest pověděti vám,
jak to vlastně s mlékem jest.

||La ||la ||la la ||la la ||la la ||la la ||la la ....

To mléko, které skutečně
ve vás se tvoří bezděčně,
věřte si tomu, nebo ne,
lidem to chutná výtečně.
Neřekl ale, co hlavní je,
že čím víc mléka, tím má vyšší prémie.

||La ||la ||la la ||la la ||la la ||la la ||la la ....

Woody dbal velmi na mravy
leč nedbal vůbec o krávy
a krávy zase nedbaly,
zda zdraví je nebo nezdraví,
čekaly ale, zda vzpomene,
že by jim mohl dělat masáž vemene.

||La ||la ||la la ||la la ||la la ||la la ||la la ....

Už dávno dávno v JZD
Woody v Texasu nevede,
vede ho někdo, kdo to lépe
než-li Woody dovede
a poučení nám vyplývá,
že zdvořilost taky vhodná někdy nebývá, vá, vavá...